דלג לתוכן העמוד

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 18/22". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 12.07.2022 עד שעה 14:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 12.07.2022 בשעה 14:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

**שימו לב - הודעה על עדכון מחירי מקסימום**

 שאר המועדים במכרז נשארים כפי שהיו